Zašto je Saturn najveća zloća u horoskopu

Ako pogledamo fotografije iz svemira, a ima ih sasvim dovoljno u 21 veku, planeta Saturn je svakako , bez konkurencije jedinstvena po impresivnosti svojih prelepih prstenova. Moramo da se zapitamo, šta se to desilo u davnim, pradavnim vremenima, što je ovom božanstvu donelo tako zlu i zlokobnu simboliku?

Saturn je bio rimsko božanstvo, tačnije staroitalsko. Njegov pandan u starogrčkom božanskom društvu je Kron ili Kronos, koji je smatran personifikacijom vremena. Njegova odgovornost je bila protok vremena, prolaznost života, koje su i te kako bili svesni ljudi u svim, pa i tim prastarim epohama.

Da se vratimo Saturnu. Ipak je rimsko božanstvo a ne starogrčko postalo arhetip zla, bola, smrti, prolaznosti života, patnje.

Šta obuhvata vladavina Saturna

Upravlja oblikom, disciplinom, odgovornošču, organizacijom, ambicijom, sposobnošću ostvarivanja karijere, ograničenjima, tugovanjima i zakašnjenjima. Saturn upravlja i teorijom i naučnim zakonitostima, starijim osobama, strpljenjem, utvrđivanjem termina, tradicijom, konvencionalnošću, ortodoksnošću i valjanim korišćenjem vremena. Satrun predstavlja načela istinitosti, kontrakcije, učvršćivanja, mudrosti I starenja. Njegovo delovanje je sporo i trajno. Saturn je naredbodavac horoskopa. Svojevremneo je bio poznat kao veliki zlotvor. Tamo gde vam je Saturn u natalnom horoskopu – tamo se osećate ponajmanje sigurnim i nastojite da prekomerno nadoknadite.1*

Tako je to postalo mnogo kasnije. Da vidimo šta kaže priča o božanstvu po imenu Saturn i njegovoj divnoj saputnici i supruzi po imenu Opa.

Priča o Saturnu i Opi

Kao što sam već pomenula, davno, davno, mnogo pre nego što je osnovan Rim i nastalo rimsko carstvo, na tom području su živela italska i etrurska plemena, sa svojim običajima, pravilima, bogovima i boginjama.


Kako je kosa (alatka) postala simbol Saturna

Jedan od glavnih bogova, izuzetno važan, bio je Saturn. Kako je njegovo ime nastalo, možemo samo da pretpostavljamo . Jedno od mogućih rešenja je da ime Saturn ime nekakve veze sa latinskim glagolom iz kasnijih vremena, serere (past particip satus) u značenju sejati odnosno posejan.
Saturn je dakle, prvobitno bio bog setve i svih poljoprivrednih radova. Pošto se brinuo o setvi, brinuo se i o žetvi. Nije se moglo u žetvu ni u ta stara, prastara vremena bez odgovarajućeg alata a to su bili tada, kao i sada, doduše samo tamo gde nema savremene mehanizacije – srp i kosa.

U to vreme Sautrn je bio izuzetno cenjen. Gotovo ništa od simbolike, koja se kasnije vezivala za Saturna, nije bila poznata. Sem možda vrednog i odgovornog rada.
Mada tu moramo da zastanemo i posvetimo dužnu pažnju Saturnovoj lepšoj polovini boginji po imenu Opa.

Boginja Opa, Ops

Ko je bila boginja Opa ili kako na latinskom glasi njeno ime Ops? Da krenemo putem etimologije, porekla reči (značenje preuzeto iz Vujaklija, leksikon stranih reči i uzraza)

Od reči ops nastale su pre svega pojam i reč opus – u značenju delo, naučno ili umetničko delo, knjiga, spis
Opera – (latinski opus, opera), uređeno muzičko delo
operisati – (lat. opeus, operis, operari) delati, raditi, obavlajti, vršiti dejstvo
kao i mnoge druge reči, koje su izvedene iz ovih osnovnih.

Radi se dakle, o svojevremeno, veoma važnoj boginji, čiji uticaj je veoma veliki na razvitak jezika, dospeo do današnjih dana. Ali boginja je zaboravljena. Najpre je bila poistovećena sa rimskom boginjom Reom a zatim je sasvim zaboravljena.
Međutim u ta stara vremena, Ops je bila boginja žetve, izuzetno važna i dobronamerna boginja.
Ops je prepuštena zagrljaju zaborava a njen suprug Saturn je dobio sasvim drugačije, veoma zlokobne attribute.

Saturn i Zlatno doba

Saturnova vladavina na zemlji je ostala u sećanju i mitovima kao zlatno doba – aetus aurea. Svi su živeli srećno – i bogovi i ljudi, nije bilo bolesti, ratova, gladi, nije bilo zla i zavisti. Naučio je ljude poljoprivredi, setvi, sadnji a njegova supruga Ops je pomagala prilikom žetve i berbe. U vreme njihove vladavine, život je bio srećan i berićetan, rečju to je bilo zlatno doba u istoriji čovečanstva.
Naravno, ništa nije večito, pa ni to zlatno doba. Smenilo ga je sledeće – gvozdeno doba a ono nimalo nije bilo nalik prethodnom, ratovi, bolesti, glad zavist i sva ostala zla su bila oslobođena i pala su na ljudski rod, ali to je sasvim druga priča.
A šta je bilo sa Saturnom i Ops? Po jednoj verziji, oni su jednog dana nestali. Bili su brzo zaboravljeni, jedino bog Janus (januar je po njemu dobio ime, bog sa 2 lica) u znak poštovanja

… mu je podigao žrtvenik i ustanovio praznik kao milostivom bogu, koji štedro poklanja ljudima sve radosti života i dobra zemlje. *2

A druga priča nas vraća u staru Grčku. Tamo je umesto Saturna vladao Kron.

Kako je Kron dobio srp

Kron je bio najmlađi sin Urana i Geje. Uran je bacao svoje potmstvo u Tartar, podzemni svet ne bi li obezbedio svoju vladavinu. Geja, rastrzana majčinskim bolom, to više nije mogla da toleriše. Napravila je srp od čelika i zatražila pomoć od dece. Najmlađi Kron je uzeo srp, napao oca i odsekao mu genitalije ( Ako se pitate zašto je Jarac simbol aseksulanosti – evo odgovora, plaća karmičku cenu). Zatim je Kron preuzeo vlast nad svetom.
Kron je bio svestan opasnosti mogućeg svrgavanja sa vlasti, pa kada je počeo da dobija decu sa suprugom- sestrom Rejom, on ih je odmah proždirao. Majka Reja je uspela da sakrije bebu Zevsa na prevaru i kasnije je Zevs pokorio Korona i bacio ga u Tartar.*3

To je bila Kronova sudbina, srp je ostao kao motiv i uz dodatak kose, kao alatke preko Saturna, prešao je u hrišćansku ikonografiju. Samo sada je te alatke nosila Smrt, kao vladalac vremena ili ona koja žanje duše.
A Saturn? Ako se vratimo na taj deo priče, da postavimo pitanje – kako bi se bilo ko osećao, da čovečanstvu da sve te darove, koje je podario, da omogući tako bezbrižan život. I da onda bude savladan od sopstvenog potomstva i zaboravljen od tog istog čovečastva.
Naravno da bi postao sinonim zloće, matori, gnevni starac, koji ne voli mladost promene, brzopletost. Naprotiv, trajnost, sporost, vredni rad, mudrost poznih godina, organizacija i vladavina autoriteta je logičan izbor Saturna kao i horoskopskog znaka Jarac .

*1- Astrologija, Osnovna načela. M.Marč I DŽ. Mekevers, str. 21, italik u original
*2 – D. Srejović, A. Cermanović , Rečnik grčke i rimske mitologije
*3 – ibid

One thought on “Zašto je Saturn najveća zloća u horoskopu